top of page

Fresh

MARKET

Medicinska Föreningens herrspex

Corpus Karrolina

Corpus Karrolina är en av Medicinska Föreningens två spexföreningar på Karolinska Institutet, och har satt upp fantastiska teaterföreställningar i över 40 års tid.

bottom of page